To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 26.11.2019 19:18

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27.11.2019 07:12