TEMAT:

Wniosek o informację publiczną

DATA:

Thu, 17 Oct 2019 08:44:39 -0000

NADAWCA:

sprawa-17363@fedrowanie.siecobywatelska.pl

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:

_I.         _1. Czy w szpitalu zatrudniono
dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez
szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o
udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Tak, w szpitalu są zatrudnione 4 dietetyczki.
Zakres obowiązków dietetyczek:
- opracowywanie jadłospisów,
- obliczanie wartości kalorycznej i odżywczej jadłospisów
dziennych,
- współpraca z lekarzami i pielęgniarkami oddziałowymi, ·-
udzielanie wskazówek dietetycznych chorym ,
- nadzorowanie pracy personelu kuchni nad wykonywaniem prawidłowych
procesów technologicznych potraw,
- pomoc w planowaniu zaopatrzenia w żywność zgodnie z potrzebami
prawidłowego żywienia,
- zbieranie uwag o żywieniu od chorych, pielęgniarek, lekarzy i
zgłaszanie kierownikowi działu żywienia,
- obecność przy porcjowaniu posiłków w oddziałach , ocena
wielkości porcji i kontrola temperatury potraw,
- nadzorowanie pracy pracowników wydających posiłki na oddziałach,
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej kuchenek oddziałowych,
- uczestniczenie przy planowaniu i ocenie jadłospisów okresowych,
- przygotowywanie posiłków cateringowych,
- przygotowanie codziennych zestawień ilości diet z poszczególnych
oddziałów,
- planowanie dekadowego zaopatrzenia
- wyliczanie gramatury posiłków w arkuszu roboczym kuchni,
- przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych,
- opracowywanie kart dietetycznych diet indywidualnych zleconych przez
lekarzy,
- pomoc przy produkcji potraw kuchni, przy przygotowaniu diet
specjalnych,
- prowadzenie dokumentacji w Dziale Żywienia,
- wykonywanie poleceń kierownika Działu Żywienia.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
_Na jednego dietetyka przypada ok. 50 pacjentów._
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
pacjentów?
_Tak, w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka. Informację o takiej możliwości przekazuje pielęgniarka
oddziałowa/ koordynująca._
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala? _Wysokość dziennej stawki
żywieniowej przypadająca na 1 pacjenta wynosi:_ 14,50zl

__

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
przygotowania posiłków?
_Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej._
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość
odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości
konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej
udostępnienie.
_Kaloryczność, wartość odżywcza posiłków, wyliczana jest na
bieżąco w przystosowanym do tego programie komputerowym. Posiadamy
także wymagania dotyczące jakości produktów spożywczych dla firm
przystępujących do przetargu. _
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one
się odbywają?
_Tak, w szpitalu dokonywana jest kontrola jakości posiłków
podawanych pacjentom. Za kontrole odpowiadają dietetyczki._
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak
często one się odbywają?
_Tak, w szpitalu dokonywana jest kontrola jakości posiłków
podawanych pacjentom. Za kontrole odpowiadają dietetyczki. Kontrola
odbywa się raz na tydzień w każdym oddziale._
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
_Brak współpracy z firmą cateringową, szpital posiada własną
kuchnię._
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? W
sekretariacie znajduje sie rejestr zgłaszania skarg dotyczących
żywienia i u pełnomocnika do spraw praw pacjenta.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
roku. W 2017, 2018 roku –nie było skarg na żywienie.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z
zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Nie, tylko z
żywienia pozajelitowego.
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez
szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza
lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła
internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).__

_  I. Dieta podstawowa._

_II.  Dieta lekkostrawna. _

_     III. Dieta kleikowa.               
     IIIa – kleik na wodzie_

_                                                        
IIIb – kleik na mleku _

_IV.               __ Dieta z ograniczeniem substancji
pobudzających wydzielanie_

_ soku żołądkowego._

_V.                 __ Dieta bogatoresztkowa._

_VI.               __ Dieta o zmienionej konsystencji.
_

_    VIa.   Dieta przecierana – papkowata._

_    VIb.   Dieta przecierana wzbogacona (wysokoodżywcza,_

_               bogatobiałkowa)_

_    VIc.   Dieta do sondy (do żywienia przez zgłębnik lub
przetokę)_

_    VId.   Dieta płynna _

_    VII.   Dieta z ograniczeniem tłuszczu –
niskotłuszczowa._

_    VIII.  Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów
tłuszczowych_

_              (stosowana w chorobach serca,
miażdżycy). _

_    IX.     Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych
węglowodanów_

_               (stosowana w cukrzycy). _

_    X.      Dieta ubogoenergetyczna. _

_    XI.     Dieta bogatobiałkowa._

_    XII.   Dieta niskobiałkowa. _

_    XIII.  Dieta bezmleczna. _

_XIV.   __Inne diety indywidualne zlecone przez lekarza. _

_Diety opracowane na podstawie „Dietetyka, Żywienie Zdrowego i
Chorego Człowieka”mgr Helena Ciborowska, mgr Anna Rudnicka (wydanie
III uzupełnione, zaktualizowane)_
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
_Dział Żywienia zawsze zapewnia pacjentowi posiłki dotyczące diety
wskazanej przez lekarza i posiada w tym celu odpowiednie produkty
spożywcze przeznaczone do tego celu._
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
lub wegańską?
Tak,
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?__

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres: sprawa-17363@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl [1]
www.watchdogportal.pl [2]
www.funduszesoleckie.pl [3]
www.informacjapubliczna.org [4]
NIP 526282872

Email secured

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org

Pobierz list