Dzień dobry.

W odpowiedzi na  poniższe pytania, Szpital  Dębno im. Świętej Matki
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. odpowiada następująco:

*1.*Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
*Odp. *W szpitalu jest zatrudniony jeden dietetyk.

*2.*Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
*Odp.* Liczba pacjentów uzależniona jest od zgłoszonych potrzeb ( w
szpitalu dziennie przebywa około 80 pacjentów ).

*3.*Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
*Odp.* indywidualna porada dietetyka jest możliwa po zgłoszeniu przez
lekarza lub pielęgniarkę koordynującą o potrzebie konsultacji.

*4.*Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
*Odp.* całodzienne wyżywienie pacjenta wynosi 16,67 netto.

*5.*Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
*Odp.* Szpital korzysta z usług firmy cateringowej i w podpisanej umowie
koszt surowca nie może być mniejszy niż 10 zł netto na osobodzień (
zapis w siw pkt 3).

*6.*Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
*Odp. *W umowie zawartej z firmą cateringową szpital jasno określił z
jakich surowców powinna korzystać firma cateringowa tj. posiłki muszą
być wykonane ze świeżych
i naturalnych produktów, bez użycia produktów gotowych zwłaszcza past
kanapkowych pierogów, krokietów i sałatek warzywnych (pkt 3.3 siw),
odnośnie kaloryczności szczegółowe informacje są ujęte w załączniku do
umowy (opis diet posiłków), ponadto ww. załączniku opisane jest
szczegółowe zapotrzebowanie na główne składniki odżywcze w danej diecie.

*7.*Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
*Odp*. kontrole przeprowadzane są codziennie przez koordynator ds.
żywienia oraz Panią dietetyk która przeprowadzała kontrolę w dniach
świadczonych usług w szpitalu  (  2 dni  w tygodniu).

*8.*Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
*Odp.* kontrole przeprowadzane są przez zatrudnione opiekunki na
oddziałach oraz pielęgniarki dyżurne.

*9.*Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
*Odp.* Wymóg określenia dietetyka jest zapisany w umowie (pkt nr 6).

*10.*Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
*Odp.* W przypadku nieprawidłowości jest wystawiany protokół wadliwej
usługi przez koordynatora ds. żywienia oraz dietetyka. Ze strony
pacjentów nie odnotowano skarg dotyczących niewłaściwego żywienia.

*11.*Prosimy o podanie liczby skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
*Odp.*Nie odnotowano skarg pacjentów oraz zatruć.

*12.*Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
*Odp.* w 2018 lekarze nie mieli szkolenia z zakresu zasad prawidłowego
szkolenia .

*13.*Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).*
Odp.*Diety stosowane w szpitalu oparte są na wiedzy dietetyka:
- dieta podstawowa,
- dieta łatwostrawna,
- dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczów,
- dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających
wydzielanie sokużołądkowego,
- dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów,
- dieta wysokobiałkowa  oraz diety dobierane indywidualnie na zlecenie
lekarza,

*14.*Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
*Odp.* Szpital nie odnotował przypadku niezaprowiantowania pacjenta z
powodu wskazanej diety ( Po konsultacji z lekarzem  dietetyk przekazuje
jasne wytyczne dla firmy cateringowej która dostarcza posiłki dla danej
diety.

*15.*Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
*Odp*. Na wyraźne życzenie pacjenta szpital może zapewnić dietę
wegetariańską lub wegańską za zgodą lekarza.

*16.*Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?
*Odp. *Szpital zapewnia pacjentom suplementy wspomagające poprawę zdrowia:
- Nutramil,
- Protifar,
- Arginilan,
- Nutridrink

W dniu 2019-11-26 o 15:02, sprawa-16623@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
---------------------------------------------------
Izabela Bekała - Biuro Zarządu
e-mail: sekteratiat@szpital-debno.pl
tel/fax 95 760 27 33, 95 760 21 68

Administratorem danych osobowych jest:
Szpital w Dębnie im.Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
NIP 597 173 03 53, REGON 000306704 KRS 0000436693 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Kapitał zakładowy 14 893 600,00 zł.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora).
Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pobierz list