Witam,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków?/(chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
cateringową/). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
obowiązków./Tak w ramach umowy cywilno -prawnej./
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?/około 80osób/
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
/Tak ,informacje dla pacjenta zawarte są w folderze ,który pacjent
otrzymuje przy przyjęciu do szpitala./
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?/15zł brutto, dziennie ./
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków ?/Tak
. Nie ma takiego zapisu w umowie./
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie./Szpital nie posiada
dokumentacji ,ale opiera się na wytycznych z kontroli jakości
posiłkówprzeprowadzanych przez Łódzkiego Państwowego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi. /
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?/Na bieżąco dietetyk i w oddziałach pielęgniarki oddziałowe
codziennie. Jeden raz w roku kontrolę jakości i kaloryczności posiłków
przeprowadza Państwowy Powiatowy i Wojewódzki Inspektor Sanitarny./
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają? /Pielęgniarki ,opiekunowie medyczni na bieżąco jak karmią
pacjentów./
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?/Nie./
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?/Tak ,ankieta
ocenyżywienia pacjentów. Bezpośrednio zgłaszanie do personelu oddziałów./
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku ./Brak
skarg dotyczących niewłaściwego żywienia. Nie odnotowano też zatruć
pokarmowych./
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?/Tak są szkolenia
dotyczące żywienia pozajelitowego osób wyniszczonych/
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala)./Diety w szpitalu to;
podstawowa,wątrobowa,cukrzycowa,płynna,trzustkowa,niskobiałkowa,bezglutenowa,eliminacyjna.
Opracowywane są one na podstawie danych zawartych w pozycji
literaturowej ;”Zasady prawidłowego żywieniachorych w szpitalach” pod
redakcją prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza ,oraz na podst. ”Normy
żywienia dla populacji Polski”pod red.prof. dr hab. n. medMirosława
Jarosza wydane w 2017r./
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?/Szpital zapewnia właściwediety./
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?/Tak szpital zapewni./
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?/Tak szpital zapewnia doustną
suplementację./

Agata Janus

Sekretariat Zarządu

Szpital Specjalistyczny Brzeziny

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny
tel: (46) 874 28 00 | fax (46) 874 26 06
e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl
<mailto:sekretariat@szpital-brzeziny.pl>

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000314018, NIP 833-138-44-12, Regon: 100-576-369, Kapitał
zakładowy: 13 186 000,00 PLN
Please consider the environment before printing.
W dniu 2019-11-26 o 19:25, sprawa-17207@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list