Dzień dobry.
W załączeniu przekazuję odpowiedzi + załączniki na pytania otrzymane w
dniu 27 listopada br.

Z poważaniem

--

Jacek Herba
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Aleja Legionów 10
41-902 Bytom
tel. kont. 32 396 46 15

Załączniki

Pobierz list