Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi

Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu

z dnia 2 grudnia 2019r.

Bernardeta Kikowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Sieradzu

* Administratorem Pana/i danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Sieradzu, Prezes, Dyrektor, Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z zakresem wykonywanych zadań.
* Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przesłane do Sądu Rejonowego w Sieradzu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO
* Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w Sieradzu zgodnie z instrukcją kancelaryjną
* W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Sieradzu przysługuje Panu/i prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych
* Informujemy iż przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
* Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: {{ email }}

Załączniki

  • Odp._inf._publ._Siec_Obywat._-02.12.2019r..pdf