To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 5
grudzień 2019 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem "Wniosek o
informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.