Dzień dobry,

W załączniku uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 25 listopada
2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Alina Ossowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Toruniu

56 61 05 623

Załączniki

  • A-065-106-19.pdf