1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. tak, szpital zatrudnia 2 dietetyków w ramach umowy o pracę , w załączeniu skan zakresu obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? ok.100
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? tak, jeżeli rodzice/opiekunowie/ pacjent są zainteresowani to pielęgniarka oddziałowa informuje o tym dietetyka
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? brutto śniadanie 4,91, obiad 7,35, kolacja 3,27, podwieczorek 0,82 w przypadku psychiatrii pobyt dzienny śniadanie 5,72 i II śniadanie 1,02/ ( całodobowe 17,10 brutto)
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? posiada umowę z firmą cateringową, nie ma takich zapisów w umowie
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. nie posiadamy dokumentacji, posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bhp, stanu sanitarno-epidemiologicznego , w szczególności ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? wzrokowo i zapachowo oceniają pielęgniarki/dietetyczka w oddziałach przed podaniem posiłku. Smakowo nie kontrolujemy, jeżeli są uwagi dotyczące smaku są one zgłaszane do firmy.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Ponieważ pacjentem szpitala jest dziecko pod opieką rodzica/ opiekuna to oni zgłaszają pielęgniarce ilość spożytego posiłku. W przypadku dzieci na psychiatrii oceniają pielęgniarki dyżurne.
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? tak
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? Procedury nie posiadamy, w przypadku skargi jest ona zgłaszana pielęgniarce naczelnej, która o tym fakcie informuje firmę zewnętrzną. Dotychczas nie odnotowano przypadku zatrucia pokarmowego.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. nie odnotowano
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? nie odbyło się takie szkolenie wewnątrzszpitalne
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). Diety w szpitalu: 14. diety: podstawowa, lekkostrawna, z ograniczeniem tłuszczu, łatwostrawna z ograniczenie substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, dieta bogatobiałkowa, niskobiałkowa, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, wysokobłonnikowa, o zmienionej konsystencji do żywienia przez zgłębnik, bezmięsna, kleikowa w biegunkach krótkoterminowa, bezlaktozowa, wysokoenergetyczna, niskoenergetyczna. Źródło opracowania – dietetyk firmy cateringowej na zlecenie lekarza .
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? nie ma takich przypadków
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? tak
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? tak

w razie pytań pozostaję do dyspozycji.

mgr Donata Sawczuk
Pielęgniarka Naczelna

Szpital Pediatryczny
ul. J. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 - 828 40 09
+48
e-mail : {{ email }}

Załączniki