Dzień dobry.
W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 11 grudnia 2019 r. A-044-66/19.
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Przemysław Vidura
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Szamotułach

Załączniki