Nawiązując do przesłanej ankiety Urząd Miasta Chełmna udziela odpowiedzi
na postawione pytania:
1. - tak
2. - a
3. - b
4. - 0
5. - 0
6. - 0

Z poważaniem
Waldemar Żuchowski
kier. Wydziału Spraw Obywatelskich

Pobierz list