Dzień dobry.
W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wiadomość e-mail z dnia 20 stycznia 2020 r.) w sprawie raportu o stanie gminy informuję, iż:
Ad. 1. Radni Rady Miasta Włocławek nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
Ad. 2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora, tj. Wydziału Rozwoju Miasta.
Ad. 3. Społeczność lokalna został poinformowana o możliwości zabrania głosu podczas debaty na temat raportu o stanie gminy na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta została również podana do wiadomości publicznej w mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd.
Ad. 4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrało głos pięciu radnych.
Ad. 5. Nikt spośród mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu podczas ww. debaty.
Ad. 6. Nikt spośród mieszkańców nie wypowiedział się podczas debaty.

Aleksandra Turek
Wydział Rozwoju Miasta
Referat Strategii i Projektów
Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
Tel. (54) 414 46 72

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz pełna treść klauzul dostępne są na stronie: http://www.bip.um.wlocl.pl/polityka-prywatnosci/ lub w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: {{ email }}<mailto:{{ email }}>, tel.: 54 414 42 69.