Witam,

w załączeniu przesyłam scan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Natalia Wesołowska

Sekretariat UMiG Łasin

--
Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Łasin z siedzibą w Łasinie, ul.Radzyńska 2, 86-320 Łasin, tel. 564665044, e-mail. {{ email }}.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz obsługi Państwa zapytań. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących
Państwu praw można uzyskać na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona danych osobowych.

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja
i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę
wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników.
Dziękuję

Załączniki

  • img631.pdf