Twoja wiadomość

Do: gmina@brzeznio.pl
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Wysłano: 03.02.2020 09:01

odczytano w dniu 03.02.2020 09:13.