Twoja wiadomość

Do: ug@bedlno.pl
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Wysłano: 03.02.2020 09:00

odczytano w dniu 03.02.2020 09:45.

Pobierz list