OR.1431.2.2020

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:

1.1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie

2.    2. Nad raportem o stanie gminy pracowali Pracowali poszczególni
pracownicy i składali informacje do Sekretarza Gminy.

3.     3. Informacja była umieszczonaw Biuletynie Informacji Publicznej.

4.    4. W debacie na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 2 radnych.

5.Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy nie
zgłosił się żaden mieszkaniec.

Sekretarz Gminy

Magdalena Leitgeber

**

Pobierz list