W związku z zapytaniem o informacje publiczną, poniżej Urząd Gminy w Marcinowicach udziela inormację:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Ad.1 Radni nie przyjęli uchwały.

2. Jak przygotowywano ww. raport
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):

b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Ad.4. Radni ze zabrali głosu w sprawie raportu o stanie gminy.

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Ad.5. Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zebraniu głosu podczas debaty.

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Ad.6 Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie.

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MTU4MDcxMjk4NzM1LjIzNDEyLjUyNTA1NzMyMjE1NDQ4MDQ0NDBAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAwMyBGZWIgMjAyMCAwNjo1NjoyNyAtMDAwMHxnbWluYUBtYXJjaW5vd2ljZS5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDA%3D>

Urząd Gminy w Marcinowicach

Ul. J. Tuwima 2

58-124 Marcinowice

Pobierz list