Sieradz, dnia 06.02.2020r.

Urząd Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

**

Sieć obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

{{ email }}

OR.1431.1.6.2020

    W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia
3 lutego 2020r.,
poniżej przedstawiam odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:

Ad.1. Nie
Ad.2. a
Ad.3. b
Ad.4. 4
Ad.5. 0
Ad.6. 0

Z poważaniem
Renata Plucińska
Sekretarz Gminy Sieradz