W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 3 lutego 2020 roku:

1. NIE
2. 2)a
3. 3) b
4. Dyskusja w przedmiotowej sprawie była.
5. 0
6. 0

Z poważaniem

Agnieszka Kołaczek