Odpowiadając na Państwa zapytanie na podstawie art. 61 ust. 1 i
Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej informuję:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
*NIE PRZYJĘTO TAKIEJ UCHWAŁY.
*

2. Jak przygotowano raport ?
*Raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobami*

**3. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu

*b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej**
**c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd*

*e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę**
*

*f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd*

*
*

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
*SZEŚCIU RADNYCH*

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?
*NIKT NIE ZGŁOSIŁ SIĘ*

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?
*NIKT SIĘ NIE WYPOWIEDZIAŁ*

W/w informacje uzyskano z protokołu Sesji RM Bielawa oraz strony:
esesja.tv**
*(*Sesja Rady w dniu środa, 26 czerwca 2019)

Pozdrawiam

Krzysztof Stefański