W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam
*Leszek Światkowski*
Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej
____________________________________________

Urząd Miejski w Jaworze
Rynek 1, 59-400 Jawor
*T*: 76 870 20 21 wew. 190
*M:* 605 058 103
*W:* www.jawor.pl <http://www.jawor.pl>

Załączniki

  • Jawor_-_raport_o_stanie_gminy.pdf