Twoja wiadomość

Do: um@kolo.pl
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Wysłano: 10.02.2020 14:38

odczytano w dniu 10.02.2020 15:28.

Pobierz list