Twoja wiadomość

Do: UrzadMiasta2
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Wysłano: 9 lutego 2020 21:59:01 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: 10 lutego 2020 02:31:02 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.