**Urząd Gminy w Iwkowej informuje że adres e-mail uległa zmianie.**

**
**

**wiadomości proszę przysyłać na adres**

**{{ email }}**