Twoja wiadomość

Do: burmistrz@nowydwormaz.pl
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Wysłano: 2020-02-09 22:50

odczytano w dniu 2020-02-10 15:56.