Potwierdzam odbiór wniosku.

Pozdrawiam,

Marzena Giza

___________________

Urząd Gminy Słopnice

34-615 Słopnice 911

tel. 18 33 26 200

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

www.slopnice.pl <http://www.slopnice.pl/>

_____