Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek, proszę przyjąć następujące wyjaśnienia:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Odp. Rada Gminy Zabierzów nie przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

Odp.

a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):

Odp.

b) informowano na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Odp. Żaden z Radnych nie zabrał głosu w debacie

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Odp. Nie zgłosił się żaden mieszkaniec

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Odp. Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się w trakcie debaty

Z poważaniem.

Bartosz Barański
________________________________
Urząd Gminy Zabierzów
Sekretarz Gminy
Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 283-07-59
www.zabierzow.gmina.pl<http://www.zabierzow.gmina.pl/>
{{ email }}

________________________________
Od: {{ email }} <{{ email }}>
Wysłane: 9 lutego 2020 22:17
Do: Bartosz Barański
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872