To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: stezyca@gminastezyca.pl
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Data: 2020-02-10 09:40

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.