Grodzisk, 11.02.2020

AG.1431.6.2020

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.02.2020 (data wpływu
11.02.2020) w sprawie udzielenia informacji publicznej zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Urząd Gminy
Grodzisk udziela odpowiedzi na powyższy wniosek.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
ŻADEN

Aneta Rękawek
Inspektor ds. organizacyjnych
i obsługi organów Rady Gminy
Urząd Gminy Grodzisk
ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
tel: 85 65 68 030

Pobierz list