W rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy
Spytkowice ( powiat nowotarski) niniejszym informuje:

Ad.1

Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy o samorządzie
gminnym.

Ad. 2

a)

Ad.3

g)

Ad.4.

5 radnych

Ad.5

0 mieszkańców

Ad.6

0 mieszkańców

z poważaniem:

Grażyna Wojdyła - Sekretarz Gminy

--
mgr Grażyna Wojdyła
Sekretarz Gminy Spytkowice
34-745 Spytkowice 26
(1211132)
18 26 88 953
18 26 88 370 wew 21

Czas Pracy: Poniedziałek - Piątek od 7:45 do 15:45