Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9 lutego br. w sprawie
udzielenia informacji publicznej.

---

Z poważaniem

Anna Kozłowska

_____

cid:part1.04000408.01040808@brwinow.pl

Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Sekretarz Gminy Brwinów

tel. 22 738 26 21, e-mail: <mailto:sekretarz@brwinow.pl>
sekretarz@brwinow.pl

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i
może zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie,
a także wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione. Osoba, która
otrzymała wiadomość omyłkowo, proszona jest o jej skasowanie.

Załączniki