W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 11 lutego 2020 roku.

Anna Smykla

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

tel. 15 811 85 81 wew. 109

KLAUZULA INFORMACYJNA- Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione jej wykorzystanie, dalsze przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub
podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie nadawcy i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie
jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Załączniki

  • image001_E6bqeZw.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • SC454e20021210370.pdf (nieskanowany) Skanuj