W odpowiedzi na Państwa zapytanie publiczne z dnia 3 lutego 2020 dot.
Mieszkańcy i Radni wobec raportu o stanie Gminy przekazuje:

Ad.1. Nie podjęto uchwały w sprawie szczegółowych wymogów raportu.

Ad.2C - Raport napisała jedna osoba w oparciu o materiały źródłowe
przekazana z poszczególnych stanowisk pracy.

Ad.3B Zostało odczytane na Sesji Rady Gminy , a tym samym w związku z
transmisja Sesji udostępnione medialnie . Ponadto znajduje się bieżąco w
BIP Gminy Jeżów Sudecki.

Ad.4 .Pojedynczy Radni . Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji są
dostępne na nagraniu - dostęp do nagrania przekierowanie w BIP .

Ad 5, 6. Prawdopodobnie nie wystąpiły takie przypadki. Niemniej jednak
szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji są dostępne na nagraniu -
dostęp do nagrania przekierowanie w BIP .

Ewa Nidzgorska

Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

sekretarz@jezowsudecki.pl <mailto:sekretarz@jezowsudecki.pl>

tel 757-132-254 w.130