Szanowni Państwo Szymon Osowski i Katarzyna Batko - Tołuć,
W nawiązaniu do przekazanego w dniu 3 lutego 2020 r. zapytania, dot. udzielenia informacji publicznej, w załączeniu przekazuję odpowiedź.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Daria Rosławska - Bławat
Inspektor
Biuro Strategii Miasta
Departament Architektury i Rozwoju
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 113
90 - 926 Łódź
tel. 42 638 44 23
fax. 42 638 44 41
[ mailto:a.wosiek@uml.lodz.pl | d.roslawska@uml.lodz.pl ]

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie [ http://www.bip.uml.lodz.pl/ | www.bip.uml.lodz.pl ] , pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Załączniki

Pobierz list