Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

Rada Gminy Suchożebry nie podejmowała uchwały w tym temacie.

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Dwóch radny zabrało głos podczas debaty

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
o stanie gminy?

Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Żaden z mieszkańców nie wypowiadał się w debacie

Agnieszka Rawa

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Suchożebry

ul. A. Ogińskiej 11

08 -125 Suchożebry

tel: 25 631 45 15

email: <mailto:arawa@suchozebry.pl> arawa@suchozebry.pl

email: <mailto:gmina@suchozebry.pl> gmina@suchozebry.pl

www: <http://www.suchozebry.pl/> www.suchozebry.pl

cid:image002.png@01D500BB.D86527D0

Załączniki

  • image001_vZRFOE0.png (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list