W odpowiedzi na Państwa zapytanie udzielamy następujących informacji:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

NIE

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) TAK- pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):

g) TAK informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy?

Na Komisji Wspólnej ds. Budżetu i Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i
Komisji Rewizyjnej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie raportu o stanie gminy
głos zabrali Radni: Jacek Duczyński, Anna Musarz, Henryk Helak, Mirosław
Myszkowski, Katarzyna Kędzierska, Marek Doczekalski, Grzegorz Wieczorek.

Na V Sesji Rady Miejskiej w Wieleniu w dniu 29 maja 2019 r., dwóch radnych
zabrało głos: Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Myszkowski i
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Musarz

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

NIE ZGŁOSZONO SIE

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

MIESZKAŃCY NIE WYPOWIADALI SIĘ