Dzień dobry,

 w załączniku odpowiedź na Państwa pytania.

Z poważaniem

Katarzyna Jasiuczenia

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Urząd Gminy Stawiguda

ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

tel. 89 512 64 75

www.stawiguda.pl <http://www.stawiguda.pl/>

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stawiguda,
adres: 11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, email: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>. Dane przetwarzane są w zależności od
sprawy na podstawie obowiązującego prawa, zawartych umów, udzielonych
zgód i w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
zapisów umów lub zakresu udzielonych zgód. Odbiorcami danych mogą być
organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie Administratora lub organów władzy publicznej.
Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów
przetwarzania oraz w związku obowiązkiem prawnym ciążącym na
Administratorze lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Posiadają
Państwo prawa: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w
każdym czasie, jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania. Kontakt z
Administratorem: elektronicznie na email: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>, korespondencyjnie na adres: Urząd
Gminy, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10. Posiadają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, W zależności od celów
przetwarzania podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym,
konsekwencją ich niepodania może być formalna i prawna niemożność
rozstrzygnięcia Państwa sprawy. Szczegółowe informacje udzielane będą
przez merytorycznych pracowników Administratora. Z inspektorem ochrony
danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem email: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>. Więcej informacji dotyczących przetwarzania
danych osobowych przez Administratora odnajdą Państwo klikając w ten
link https://www.stawiguda.pl/ochrona-danych-osobowych

W dniu 10.02.2020 o 13:17, {{ email }} pisze:
--

Załączniki

  • OA.1431.28.2020.KUJ_xRhwx5T.pdf