Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem

Sylwia Deptuła

Urząd Miejski w Wyszkowie

Wydział Rozwoju

Tel. 29 743 77 59

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

<http://www.wyszkow.pl/> www.wyszkow.pl

herb z podpisem

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wyszkowa. Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych. Pełna treść klauzuli dostępna jest w <http://bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=15981> BIP Gminy Wyszków.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki