Witam

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej  z dnia 3
lutego 2020r. uprzejmie informuję, że:

Ad. 1.  Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy.

Ad. 2.  Nad przygotowaniem raportu pracowali poszczególni pracownicy
wydziałów  i składali informację do koordynatora (odpowiedź a).

Ad. 3.**Społeczność lokalną informowano o możliwości zabrania głosu na
temat treści raportu poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej  gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej (odpowiedź b).

Informacja o możliwości zabrania głosu była umieszczona także na
zaproszeniach na sesję wysłanych gościom oraz rozwieszanych na słupach
ogłoszeniowych na terenie miasta i sołectw. Zaproszenie takie było
również umieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu (odpowiedź h).

Ad. 4. Podczas debaty głos zabrało dwóch radnych.

Ad. 5. Do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy nie
zgłosił się żaden mieszkaniec.

Ad. 6. W debacie nad raportem o stanie gminy nie wypowiedział się żaden
mieszkaniec.

Z poważaniemElżbieta Cała
Podinspektor ds. obsługi
Rady Miejskiej i spraw obywatelskich

Urząd Miejski w Złoczewie
Szkolna 16, 98-270 Złoczew
tel.(43) 820-22-70
e-mail:rada@zloczew.pl <mailto:rada@zloczew.pl>
www.zloczew.pl <http://zloczew.pl>

------------------------------------------------------------------------
/Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złoczew z
siedzibą ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew. Kontakt z Inspektorem ochrony
danych możliwy jest drogą mailową: rodo@zloczew.pl. Dane będą
przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa
treść klauzuli informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na
stronie internetowej Administratora danych pod adresem:
www.zloczew.pl/kontakt <https://zloczew.pl/kontakt>

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione. /

Załączniki

  • kbjgkahnchphgdjl.png (nieskanowany) Skanuj