*OP.1431.12.2020*

**

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 *

*02-605 Warszawa*

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dot. raportu o stanie gminy informujemy co następuje:

Ad 1) Radni Gminy Olkusz nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa
ustawy o samorządzie gminnym.

Ad 2) odpowiedź:

_a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) _

Ad 3) odpowiedź:
_b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej_

Ad 4) Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrało głos 10
radnych.

Ad 5) Do zabrania głosu w debacie nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

Ad 6) Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się w debacie na temat raportu
o stanie gminy.

Informacja:
Michał Latos, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Urząd Miasta i
Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 310, tel. 32 626 01 60

Informację udostępnił:

Maciej Kaliś, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Urząd Miasta i
Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 312, tel. 32 626 01 62

Pobierz list