*Szanowni Państwo,*

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego
przez Państwa stowarzyszenie, w dniu 10 lutego 2020 r. - w sprawie
raportu o stanie gminy, udzielamy Państwu odpowiedzi na Wasze zapytania.

1.Rada nie przyjmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy za 2018 rok, o którym mowa w art. 28
aa ustawy o samorządzie gminnym.

2.W przygotowaniu raportu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Boćki
merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne zagadnienia, ze wszystkich
referatów. Składali oni opracowane wg. wcześniejszych wskazówek
informacje do koordynatora, którym był sekretarz gminy. Sekretarz był
odpowiedzialny za stworzenie ostatecznej zbiorczej wersji „Raportu o
stanie Gminy”

3.O możliwości i procedurze zabrania głosu przez mieszkańców gminy
informowano poprzez stronę internetową gminy Boćki i Biuletyn Informacji
Publicznej.

4.Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrało głos 4 radnych.

5.Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy zgłosiło
się 4 mieszkańców gminy.

6.W debacie na temat raportu o stanie gminy wypowiedziało się 4
mieszkańców gminy i 4 radnych czyli w sumie 8-miu mieszkańców.

--
Pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku
Walenty Korycki

Sekretarz Gminy
Urząd Gminy w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
tel. (85)731 96 14, e-mail: w.korycki@gminabocki.pl