W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w temacie
„/Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy/” informuję jak niżej:

1.

Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa
ustawy o samorządzie gminnym? *Odpow**iedz:****TAK (Uchwała Nr
IV/36/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.)*

2.

Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź).
*Odpowiedź:* *a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów
i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej.*

3.

Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu. *Odpowiedź:
**h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny
sposób, **tj:****podczas transmitowanej sesji Rady Miejskiej w dniu
30 kwietnia 2019 r. i 31 maja 2019 r. *

4.

Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy? *Odpowiedź: 0 - radnych*

5.

Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy? *Odpowiedź: **0 – mieszkańców*

6.

Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
stanie gminy? *Odpowiedź: **0 – mieszkańców. *

--
Julita Matelska
naczelnik Biura Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn

tel. 77 4 188 344 wew. 205

Załączniki

  • odpowiedz_mieszkancy_radni_wobec_raportu.pdf (nieskanowany) Skanuj