Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta w dniu 9 lutego 2020r.

Z poważaniem

Ilona Rosłaniec

Inspektor ds. dokumentacji organu wykonawczego

Załączniki

Pobierz list