Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na zadanie poniżej pytania:

1) NIE
2) odp.a
3)odp. b i e
Odpowiedź na pytania 4-6 znajduje się w Protokole z 11 sesji Rady Miejskiej dostępnym na stronie BIP :
http://bip.piaseczno.eu/artykul/84/6091/protokol-z-11-sesji-14-06-2019-r
Protokół z 11 sesji - 14.06.2019 r - Protokoły z sesji - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno<http://bip.piaseczno.eu/artykul/84/6091/protokol-z-11-sesji-14-06-2019-r>
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
bip.piaseczno.eu

Pozdrawiam,
Anna Grzejszczyk
Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno
tel. 22 70 17 689

________________________________

________________________________
Od: Sandra Michalska <{{ email }}>
Wysłane: czwartek, 13 lutego 2020 08:38
Do: Łukasz Wyleziński <{{ email }}>
Temat: PD: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

KANCELARIA URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO
KOŚCIUSZKI 5
05-500 PIASECZNO
________________________________
Od: {{ email }} <{{ email }}>
Wysłane: niedziela, 9 lutego 2020 22:52
Do: Poczta Urząd <{{ email }}>
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872