Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

Sekretariat-2020-02-14-135122.pdf

Załączniki