Dzień dobry!
W odpowiedzi na Państwa maila w sprawie przygotowywania raportu o stanie
gminy przesyłam odpowiedzi na postawione pytania:
Ad.1 Nie przyjęto wspomnianej uchwały.
Ad.2 Pracowali nad nim poszczególni pracownicy i składali informacje do
Sekretarza, który zbiorczo przekazywał je do Burmistrza.
Ad.3 Informowano na stronie internetowej.
Informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę.
Informował Burmistrz podczas spotkań z mieszkańcami.
Ad.4 Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 3 radnych.
Ad.5 Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na
temat raportu.
Ad.6 Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu.
Z poważaniem

--
Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa
--------------------------
Urząd Miejski w Piastowie
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów

Załączniki

  • sekretarz.vcf