Dzień dobry

W odpowiedzi na e-maila w sprawie informacji na temat raportu o stanie gminy
informuję jak niżej:

1. Rada Gminy Potęgowo nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

2. Wójt Gminy Potęgowo, zarządzeniem nr 58/2019 z dnia 9.04.2019r.
powołał zespół do sporządzenia projektu Raportu o Stanie Gminy Potęgowo za
rok 2018. W zarządzeniu określony został schemat Raportu, a pracownicy
Urzędu Gminy Potęgowo oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
zostali zobowiązani do ścisłej współpracy z Zespołem, w szczególności do
przekazywania wnioskowanych przez Zespół danych i informacji bezpośrednio do
Koordynatora Zespołu (sekretarza gminy).

3. Raport o stanie Gminy Potęgowo opublikowany został w BIP w
dn.31.05.2019r. Nie informowano przy tym mieszkańców o możliwości zabrania
głosu na temat treści raportu.

Punkt "debata na temat Raportu o stanie gminy" znalazł się w porządku obrad
sesji Rady Gminy, o czym powiadomieni zostali mieszkańcy poprzez
umieszczenie ogłoszeń o sesji w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

4. Dyskusja na temat Raportu o stanie gminy odbyła się na posiedzeniach
komisji Rady Gminy Potęgowo. W dyskusji zabrało głos 2 radnych.

Natomiast na sesji w punkcie "Debata na temat Raportu o stanie gminy"
przewodniczący komisji przedstawili opinie swoich komisji. Radni głosu w
dyskusji nie zabierali.

5. Żaden z mieszkańców gminy nie złożył pisemnego zgłoszenia udziału w
debacie nad raportem o stanie gminy.

6. Żaden z mieszkańców gminy nie wyraził chęci zabrania głosu w czasie
debaty nad raportem o stanie gminy.

Z pozdrowieniami / Best Regards
Aleksandra Domagała
Inspektor ds. obsługi organów

I samorządów wiejskich

{{ email }}
Tel.: 059 845 49 89

Gmina Potęgowo
NIP: 841 133 87 04

Urząd Gminy Potęgowo
76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5

Tel.: 059 811 50 72
<http://www.potegowo.pl/> www.potegowo.pl

Załączniki

  • image001.gif