Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1429),  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 03.02.2020 r. ( nr Dziennika 459) Urząd Gminy w
Dąbrowicach informuje, że:

1) Radni nie podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym;

2) Ww. raport przygotował pracownik Urzędu Gminy Dąbrowice po zebraniu
niezbędnych danych od wszystkich pracowników Urzędu;

3) Nie informowano mieszkańców Gminy o możliwości zabrania głosu na
temat treści ww. raportu, jednak raport był zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu 18 dni przed debatą; więc każdy z
mieszkańców mógł się z nim zapoznać;

4) Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 6 radnych;

5) żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie  na
temat raportu o stanie gminy;

6) z uwagi na powyższe żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w
debacie na temat raportu o stanie gminy.

Monika Karpierz

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowicach

-

--
Urząd Gminy Dąbrowice
ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice
tel. 24 252 25 95
fax. 24 252 25 87

1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach jest Wójt Gminy Dąbrowice z siedzibą w Dąbrowicach, ul .Nowy Rynek 17 99-352 Dąbrowice, tel. (024) 252 25 87, email: sekretariat@dabrowice.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Szajerka adres e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
4. Szczegółowe informacje na stronie: http://dabrowice-bip2.alfatv.pl/dokumenty/216

Załączniki

Pobierz list