ROA.1431.9.2020
Lipinki, 18.02.2020r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przekazuję następujące dane:

- pytanie 1 – nie

- pytanie 2 – a

- pytanie 3 – b

- pytanie 4 – 8

- pytanie 5 – 0

- pytanie 6 - 0
--
Sekretarz Gminy - Anna Kozioł
Urząd Gminy Lipinki

Pobierz list