Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 lutego 2020 r. w zakresie raportu o stanie gminy udzielamy odpowiedzi na zadane pytania.

1. Podjęto debatę ale nie podejmowano uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

2. a) Nad raportem o stanie gminy pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora tj. Sekretarza Gminy,

b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem.

3. Lokalną społeczność informowano:

b) na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej,

g) informował Wójt i pracownik urzędu podczas spotkań z mieszkańcami.

4. Trzech radnych zabrało głos na temat raportu o stanie gminy.

5. 6. Mieszkańcy nie zabrali głosu na temat raportu o stanie gminy.

Z poważaniem

Sylwia Walska

Urząd Gminy w Grębowie

Tel: 15 811- 27-80

Załączniki